Summer Sunshine♥

My photo
Jakarta, Indonesia
F, 21yo.

Monday, September 26, 2011

♥ ?

Tahukah engkau mengapa sebagian besar dari orang yang jatuh cinta, memasuki hubungan yang mengecewakan dan bahkan berpisah dalam kepedihan?

Orang yang jatuh cinta, sesungguhnya sedang jatuh cinta kepada konsep terbaik mengenai kekasih, yang ditempelkan kepada pribadi yang saat itu sedang diperhatikannya.

Betul, orang itu sedang diperhatikannya, belum tentu betul-betul dicintainya, tapi hanya sedang diharapkannya untuk menjadi kekasih.

Itu sebabnya,

Setelah beberapa saat, kenyataan menjadi lebih kuat daripada harapan, dan rasa kecewa mulai berkembang mentenagai pertengkaran yang biasanya merebak setelah 'rasa cinta' menjadi biasa.

Maka,

Jatuh cintalah kepada orangnya, bukan kepada konsep terbaik Anda mengenai seorang kekasih.

Janganlah menempelkan harapan tinggi kepada orang yang bersifat rendah.

Dan,

Jangan jugalah engkau memperlakukan orang yang berharapan tinggi kepadamu, dengan perilaku yang rendah.

Cinta itu indah, maka berlakulah lebih bijak.
 
Mario Teguh

No comments:

Post a Comment